Foto: Pixabay

9 maart 2021

BLOG - De regio in... met Bouke Bosgraaf

‘De regio in’. Iets dat ooit voelde als vanzelfsprekend voor zowel mijn collega’s als voor mijzelf, voelt momenteel vrij onwennig. Begin vorig jaar zat ik nog regelmatig in de trein en doorkruiste ik Nederland. Ik sloot aan bij gesprekken waar vanuit samenwerking de techniekinstroom wordt bevorderd. Ik was onder meer vaste gast bij het provinciehuis in Assen. Inmiddels is het alweer ruim een jaar geleden dat ik daar geweest ben. Maar al het contact verdwijnt gelukkig niet. Want ook in de digitale wereld weet iedereen elkaar goed te vinden.

En dit digitaal afspreken biedt ook voordelen. Zo zijn we recent, mede op verzoek van de provincie Gelderland, gestart met een online lerend netwerk voor alle Nederlandse provincies. Collega’s vanuit de provincies, die de portefeuille onderwijs & arbeidsmarkt in hun beheer hebben, komen hier samen en leggen elkaar vraagstukken voor die spelen in het kader van het herstel van de arbeidsmarkt. Er is hier veel van elkaar te leren. Vanuit het Platform Talent voor Technologie faciliteren we dit netwerk. Het bovenregionaal kennis uitwisselen is op deze manier toch een stuk praktischer dan elkaar fysiek ontmoeten op een centraal plek in het land. Zoals bijvoorbeeld in Utrecht. Want voor sommigen neemt dat toch nog erg veel reistijd in beslag.

Verbinding
Het uitwisselen van kennis en het verbonden zijn met elkaar, zijn juist in deze tijd van groot belangrijke elementen. Iedereen is met dezelfde opgave bezig (het herstellen van de arbeidsmarkt) en er is veel inzet vanuit het Rijk als het gaat om scholing en van ‘werk-naar-werk-trajecten’. En hier spelen wij een verbindende rol: door onze interactie vanuit het landelijke Techniekpactteam met de departementen hebben we goed zicht op welke regelingen er komen, wat de insteek is en wanneer deze worden opengesteld. En deze informatie communiceren we vervolgens zo snel mogelijk met al onze regionale stakeholders. Zodat zij, met gebruik van deze landelijke regelingen, weer projecten voor hun eigen regionale arbeidsmarkt kunnen initiëren. Dit gebeurt overigens niet alleen met subsidieregelingen vanuit het Rijk, maar het wordt aangevuld met inzet vanuit bijvoorbeeld de provincies. Hiernaast komen er significante bedragen vanuit de EU beschikbaar voor scholing en arbeidsmarkt.

(Samen)scholing
Ik hoor sommigen ook wel eens verzuchten dat er eigenlijk te veel geld is nu. En dat de noodzaak tot samenwerken hierdoor minder kan worden. Terwijl de kracht júist zit in goede en (boven)regionale samenwerking. Scholing is een gemeenschappelijke uitdaging en het is urgent om goed gebruik te maken van reeds bestaande infrastructuren. 

Een mooi voorbeeld is de Techniekcoalitie Limburg waar al veel kennis en loopvermogen gebundeld is als het gaat om vacatures, matchingstrajecten en scholingsmiddelen. Dit samenwerkingsverband werkt ook goed samen met de partners in de regio.

Het scholingsaanbod dat de Noordelijke ROC’s aanbieden aan inwoners in hun regio is een andere good practice wanneer het gaat coalitievorming en gezamenlijke actie. Het gaat hier om een mooie samenwerking met de Scholingsalliantie Noord, waarbij goed gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van scholing’ van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

En zo zijn er nog legio andere voorbeelden. Het motto: ‘Samenscholing geboden’ (titel van het boek van Margot Nijkamp met visies over onderwijs en arbeidsmarkt) is dan ook nog steeds even actueel.

Bouke Bosgraaf
Platform Talent voor Technologie

Over de auteur

Bouke Bosgraaf

Senior projectleider |  Teamleider
Accounthouder regio Noord & Zuidoost
E: b.bosgraaf@ptvt.nl
M: 0610680388