Binge-leren binnen een blended Netflix-model

Friesland College en ROC Friese Poort ontwikkelen een bijscholingsomgeving voor Jacobs Douwe Egberts (JDE) gebaseerd op het ‘Netflix-model’. 
Wie Netflix opent, krijgt een waaier aan keuzemogelijkheden te zien. De praktijk leert dat de meeste mensen binnen de kortste keren een eigen ‘lijst’ samenstellen. Ondanks het overdadige aanbod. De voorkeur van de kijker is leidend, zelfs binnen een omgeving waarin de keuze oneindig lijkt.

Het gaat om het gecertificeerde keuzedeel ‘productietechniek’. Dat komt beschikbaar voor werknemers van JDE die op zoek zijn naar extra kennis of verdieping binnen dit vakgebied. Ze kunnen kiezen uit een menu met alle onderdelen waaruit de module is opgebouwd. Net als bij Netflix kunnen ze stoppen na één onderdeel of extra modules aanklikken. Smaakt het naar meer, dan behoort binge-leren tot de mogelijkheden.

Blended leeromgeving
Amieke de Rapper van het Friesland College en Jacob de Vries van ROC Friese Poort vertellen bevlogen over het Netflix-model. De Vries: “Samen met Brainstud werken onze scholen voortdurend aan de ontwikkeling van onze blended leeromgeving. Binnen die omgeving krijgen de medewerkers zowel online als in de fabriek onderwijs. In het voortraject hebben we allereerst samen met JDE helder in beeld gebracht waar het bedrijf behoefte aan heeft. Na een aantal gesprekken kwamen we zo uit bij om- en bijscholing in de productietechniek.”

Regionale samenwerking
De Rapper vult aan: “De ontwikkeling van deze leeromgeving is een voorbeeld van goede samenwerking tussen JDE, Friesland College en ROC Friese Poort. Maar de bedoeling is wel dat dit programma ook gebruikt gaat worden door bedrijven in de regio. Het mkb in de regio moet hier op één of andere manier van mee kunnen profiteren. We hebben het programma samen ontwikkeld, maar op termijn willen we het delen.”

Modules
Delen van onderwijs, en dus kennis, is essentieel voor de ontwikkelingen die op dit moment belangrijk zijn in onderwijsland. De Vries legt uit: “JDE heeft een populatie van lang zittend en nieuw personeel. De techniek ontwikkelt zich door en het personeel moet bij zien te blijven. JDE en onze scholen ontwikkelen deze module voor het personeel van JDE vanuit deze uitgangspositie. Maar zowel JDE als wijzelf gaan ervan uit dat medewerkers van andere bedrijven en organisaties de module in de toekomst ook gaan volgen. Hij kan bijvoorbeeld worden opgeknipt. De deelmodules die dan ontstaan, kun je vervolgens toespitsen op de onderwijsvraag in de regio.”

Wendbaar vakmanschap
Amieke De Rapper koppelt deze filosofie van delen modulair opleiden aan ontwikkelingen op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). “De focus ligt meer en meer op de vraag die vanuit werknemers komt. De één heeft meer behoefte aan scholing, coaching of extra kennis dan de ander. Hoe je aan die behoeftes voldoet, bepaalt het succes van de modules die je aanbiedt. Denk hierbij ook aan ‘Wendbaar vakmanschap’, waar tegenwoordig op wordt gehamerd. De tijd waarin de kennis en vaardigheden die je nodig had om je op de arbeidsmarkt te bewegen vastlag, is voorbij.”

Nederland leert door
Op dit moment zien onderwijsinstellingen veel kansen en uitdagingen. De coronacrisis heeft ontwikkelingen op scherp gezet. Als nooit tevoren. Veel werknemers hebben extra scholing, verdiepingsonderwijs of loopbaancoaching nodig. Vaak staat werkgelegenheid onder druk. Het overheidsprogramma ‘Nederland leert door’ geeft hierin ondersteuning.

Gezamenlijk aanbod
“Werknemers kunnen onderwijsvouchers aanvragen voor hun werknemers,” zegt De Rapper. “Voor veel mensen kan dit net een extra zetje geven om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren of zelfs te garanderen. Friesland College en ROC Friese Poort bieden gezamenlijk een aantal keuzedelen aan: ‘Productietechniek’, ‘Industriële automatisering’, ‘Basisvaardigheden metaal’ en ‘Certificaten VCA/Vorkheftrucchauffeur’. Ook hierin trekken we dus gezamenlijk op.”

Klaar voor de toekomst
De samenwerking met JDE is van voor de coronacrisis. “Dit traject is een jaar geleden in gang gezet,” aldus De Vries. “Maar het is natuurlijk voorstelbaar dat JDE in de toekomst ook via ‘Nederland leert door’ bij ons terechtkomt,” vult De Rapper aan. “Hoofdzaak is dat we nu al zo veel ijzers in het vuur hebben, dat we klaar zijn voor de toekomst.”

Extra inzet op praktijkleren in het mbo

Praktijkleren is leren in de praktijk tijdens het werk, eventueel gecombineerd met een theoretisch deel. Om praktijkleren herkenbaar vorm te geven en waar mogelijk te erkennen met een diploma, wordt vanuit de arbeidsmarkt samenwerking gezocht met het mbo.

Vanuit het sociaal herstelpakket wordt extra ingezet op praktijkleren in het mbo. Werkenden en werkzoekenden kunnen met deze extra inzet een certificaat of diploma in de derde leerweg behalen door het combineren van werken binnen een leerbedrijf en het volgen van een deel van een mbo-opleiding.

De regeling zal binnenkort worden opengesteld. Meer hierover, en over andere regelingen vanuit het sociaal herstelpakket, is hier te vinden.