24 maart 2022

‘Betrek inwoners beter bij de energietransitie: het gaat om hun huis’

Voor Jelmer Schreuder zit het erop. Hij kandideerde zich niet voor een zetel in Utrecht tijdens de afgelopen raadsverkiezingen. Na 2,5 jaar raadslidmaatschap kan hij zich nu weer volledig focussen op zijn dagelijks werk, als adviseur public affairs bij NLdigital, de branchevereniging voor IT-bedrijven.

Voor Jelmer Schreuder was het raadslidmaatschap, het sluitstuk van een lange politieke betrokkenheid bij en inzet voor D66. ‘Het begon zo’n 12 jaar geleden, ik ben actief geweest in allerlei functies. Ik was altijd al maatschappelijk betrokken en bezig met de vraag wat ik kon beteken voor de wereld. Mijn aandacht ging (en gaat) vooral uit naar duurzaamheid en klimaatverandering. De afgelopen 2,5 jaar was de energietransitie ook het belangrijkste onderwerp waar ik me als raadslid mee bezighield. Ik werd politiek actief omdat ik geloof dat mensen heel veel goede ideeën hebben en dat de overheid een rol heeft om die te steunen, maar niet voor mensen moet bepalen wat de beste ideeën zijn. Daarnaast ging het me ook om de urgentie van klimaatverandering: we zijn de wereld aan het opgebruiken en ik wilde me inzetten om dat probleem aan te pakken.’

Gevoel voor techniek

Schreuder hield zich bewust ver van ICT in de Utrechtse gemeenteraad om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen, maar techniek en zijn technische achtergrond (hij heeft een achtergrond als softwareontwikkelaar) speelden wel een rol bij zijn raadswerk. ‘De energietransitie is een grote (technische) uitdaging. Het helpt als je gevoel hebt voor techniek. Als je het hebt over de vraag hoe we onze we huizen verwarmen zonder aardgas, dan moet je bijvoorbeeld begrijpen hoe effectief aardgas is. Het is een heel efficiënte energiedrager en het kwam in Groningen “gratis” uit de grond, dat wordt straks allemaal anders. Je moet nadenken over de infrastructuur, leveringszekerheid van de alternatieve energiebron(nen) en veel meer zaken. Voor mij helpt mijn achtergrond als ontwikkelaar met het inzicht dat wanneer je een systeem verandert (verbetert) er iets anders juist fout kan gaan.’

Inwoners betrekken

Voor Schreuder is het essentieel dat bewoners worden betrokken bij de energietransitie. Hij noemt een heel concreet voorbeeld. ‘We hebben een hele flat aardgasvrij gemaakt. Mensen dachten eerst dat ze daardoor niet meer konden koken met hun Tajine (een stoofpot die vooral in de Marokkaanse keuken wordt gebruikt). Dat bleek heel eenvoudig op te lossen met een metalen schijfje. Een typisch voorbeeld van waarom je inwoners moet betrekken bij beslissingen. Zo voorkom je problemen voor ze optreden, daarmee realiseer je soms besparingen maar het zorgt er in elk geval voor dat mensen tevredener zijn. Nu we langzaamaan steeds meer wijken van het aardgas afhalen, en de energietransitie concreet wordt moeten we mensen echt betrekken. Het is geen theoretische exercitie: het gaat om het huis en het woongenot van inwoners.’

Met regionale politici in gesprek over maatschappelijke vraagstukken

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we een aantal gesprekken gevoerd met (gewezen) raadsleden. Onder meer over de maatschappelijke vraagstukken waar we samen voor staan. Dit interview maakt onderdeel uit van deze reeks.

Naast Jelmer Schreuder (D66) werden ook Marianne Poelman (PvdA) werden ook Brant Visser (VVD) en Peter Luijendijk (CDA) geïnterviewd.