Foto: Universiteit Utrecht

27 november 2020

Beta4all: een gratis scholingsprogramma voor technici die in het onderwijs willen gaan werken

Mensen met een technische/exacte universitaire opleiding die als docent aan de slag willen, kunnen via de Universiteit Utrecht (UU) online cursussen volgen op het gebied van wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Hiermee vereenvoudigen en verkorten zij het traject naar een eerstegraadsbevoegdheid aanzienlijk. De cursussen zijn gratis voor deelnemers en worden onder de naam Beta4all voor de komende vijf jaar door alle universiteiten gezamenlijk gefinancierd.

Volwassenen met ervaring
Wat Beta4all vooral onderscheid van andere lerarenopleidingen, is dat zij zijn ingesteld op het bijscholen van volwassen met ervaring in zowel praktijk als onderwijs. Deelnemers aan de programma’s bestaan vaak uit academici met een net wat afwijkende vooropleiding, die hun bevoegdheid willen halen in een van de genoemde ‘tekortvakken’. De cursussen verzorgen elk een klein onderdeel van de benodigde vakkennis van een van de genoemde vakken.
Coördinator Ralph Meulenbroeks van de UU: “Zo kan een ICT-expert met een academische opleiding zich gemakkelijk inhoudelijk laten bijscholen om informatica te gaan geven. En zo kan een werktuigbouwkundige uiteindelijk die goede natuurkundedocent worden. Maar de cursussen zijn nadrukkelijk ook te volgen door docenten die al werkzaam zijn in het onderwijs en zich willen bijscholen in één of meer van deze onderwerpen.”

Positieve ervaringen
In de afgelopen jaren zijn er verschillende pilots voor Beta4all geweest. De cursussen zijn op academisch niveau , concentreren zich op kennis die relevant is voor het werken in het voortgezet onderwijs en zijn ook nog eens kosteloos voor de cursisten. Zo voorzien ze op allerlei manieren in de behoeften van zij-instromers in het voortgezet onderwijs. De eerste ervaringen die tijdens de pilotfase van het initiatief zijn opgedaan, zijn positief. “Zonder deze cursussen was het voor mij vrijwel onmogelijk geweest om natuurkundedocent te worden”, aldus één van de oud-cursisten.

Stevige investering
Honderden academici vonden in de afgelopen jaren via Beta4all al de weg naar het leraarschap. De steun van de universiteiten zorgt er nu voor dat de eerdere initiatieven voor een periode van vijf jaar gebundeld en ondersteund worden. Daarbij worden de cursussen nu dus kosteloos voor de cursisten. De ambitie is om de komende vijf jaar nog eens duizend nieuwe academisch geschoolde eerstegraadsdocenten in de tekortvakken voor de klas te krijgen.
De Vereniging van Universiteiten is verheugd met Beta4all. Voorzitter Pieter Duisenberg: “Ik ben heel blij met deze stevige investering die de bètafaculteiten doen in de aanpak van het lerarentekort. Het blijft hier niet bij, want ook voor de andere tekortvakken ontwikkelen we nu een programma: Alfa4all.”

Zelf werken in het middelbaar onderwijs in één van de tekortvakken? Neem dan ook contact op met het Onderwijsloket: het informatiepunt dat helpt met al jouw vragen.
Kijk hier voor meer informatie over één van de programma’s.