Foto: VHTO

27 februari 2020

Beeldenbrekers

Gastlessen vormen een waardevol instrument binnen het programma Beeldenbrekers voor het basisonderwijs.

Kinderen leren al op heel jonge leeftijd dat er een verschil is wat typerend is voor jongens en meisjes. Ook als het over beroepen gaat. Zo worden technische beroepen al vroeg gezien als ‘mannenberoepen’. Deze stereotiepe ideeën belemmeren kinderen bij het ontdekken van hun talenten en toekomstmogelijkheden. Met Beeldenbrekers doorbreken we genderstereotypen over (bèta)technische en ICT-beroepen door het inzetten van vrouwelijke professionals. 

Meer informatie en aanmelden via de website van VHTO.