Beatrice Boots ©TP

 

20 oktober 2021

‘Alleen met een gezamenlijke aanpak krijg je meer vrouwen de techniek in’

Meer vrouwen in de bèta, techniek en ICT. De urgentie is hoog, het vraagstuk complex en veelzijdig. Een aantal partners van het Techniekpact is een coalitie gestart om hier stappen in te zetten. Het Platform Talent voor Technologie (PTvT) is daar één van. Directeur Beatrice Boots over welke belangen op het spel staan en waarom juist samenwerken hier zo noodzakelijk is.

‘De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven opgezet om meiden en vrouwen te stimuleren de technische en digitale wereld te verkennen, vaardigheden erin te ontwikkelen en hun carrière erin op te bouwen. Helaas moeten wij constateren dat er slechts een lichte vooruitgang wordt geboekt, aldus Beatrice Boots. ‘Er kiezen relatief weinig meiden voor een techniek gerelateerde opleiding en van de vrouwen die daadwerkelijk in een technisch beroep aan de slag gaan, stroomt een groot deel na een aantal jaren weer uit. Om hier verandering in te brengen moeten wij het echt anders gaan aanpakken dan tot nu toe.’

‘Maar, gelukkig beginnen we niet op nul. De aandacht voor gelijke kansen voor jongens en meiden in het (technisch) onderwijs dateert niet van gisteren, die is er al lang. Er is veel kennis opgebouwd en veel geprobeerd. Noem de campagne ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ of ‘Kies Exact’ en iedereen weet waar je het over hebt. Helaas, die campagnes trokken wel veel aandacht maar een duurzaam effect hadden ze niet. Inmiddels weten we dat alleen een structurele, geïntegreerde aanpak die gedragen en waarop geïnvesteerd wordt door alle partijen kans van slagen heeft.’

2021.13.10 Acties Door De Jaren Heen  Meer Vrouwen In De Techniek

‘Ik ben dan ook heel blij, zegt Boots, ‘dat een aantal partners van het Techniekpact begin dit jaar het initiatief hebben genomen om te starten met de Coalitie ‘Meer vrouwen in bèta, techniek en ICT’. Dit zijn FME, NL digital, Wij Techniek, VHTO, MBO-raad, Platform Talent voor Technologie en de ministeries van OCW en EZK. Deze organisaties zetten zich nu al op verschillende wijzen al in op dit thema. Zo werken wij als Platform Talent voor Technologie heel intensief samen op dit onderwerp met bedrijfsleven en onderwijs. We benutten alle mogelijkheden om technologie op zo jong mogelijke leeftijd onder de aandacht van meiden te brengen. Zo delen we mooie ervaringen en goede voorbeelden om de aantrekkelijkheid van de sector te laten zien. Ook het BètaTechMentality model dat wij hebben ontwikkeld is hier van waarde. Dit segmentatiemodel, waarbij uitgegaan wordt van de waarden en drijfveren van jongeren zelf, helpt onderwijs en bedrijfsleven om jongeren te betrekken bij bèta en techniek. Het geeft inzicht en biedt praktische handvatten.’

‘Het eerste actie van de coalitie is dat er een strategische uitvoeringsagenda is opgesteld. Het is de bedoeling,’ aldus Boots, ‘om de komende maanden op zoek te gaan naar substantiële middelen voor een meerjarige programmering (2021-2030), maar om ook alvast met een aantal gezamenlijke acties te starten. Met elkaar willen we snel betekenisvolle stappen maken. We hebben hier iedereen voor en bij nodig. Dit betekent dat we hopen dat ook meer Techniekpactpartners en andere organisaties mee doen. De eersten hebben zich al gemeld!’

2021.13.10 Draaischijf Meer Vrouwen In De Techniek

In de route naar succes gaat gewerkt worden vanuit een aanpak die bestaat uit zes bouwstenen/onderdelen.

  • Landelijke kaders en doelstellingen en wegnemen van knelpunten in systemen en structuren
  • Inzetten op aansprekende beeldvorming, imago en rolmodellen
  • Aantrekkelijk en gender-inclusief onderwijs
  • Aantrekkelijke en gender-inclusieve arbeidsmarkt
  • Regionale realisatiekracht
  • Faciliteren en ondersteunen van de samenwerking in de TP-coalitie