30 november 2023

10 jaar Techniekpact: Positieve impact op netwerken en samenwerking

Voorafgaand aan de Jaarconferentie hebben we deelnemers gevraagd wat 10 jaar samenwerking binnen het Techniekpact hen persoonlijk heeft opgeleverd. De reacties laten een positieve impact zien, waarbij verschillende thema's naar voren komen.

Netwerkversterking en samenwerking: De samenwerking heeft niet alleen regionale en landelijke netwerken versterkt, maar ook geleid tot een groter netwerk, meer samenwerking en een groeiende interesse van jongeren in techniek.

Breed perspectief op techniek: Techniek blijkt onmisbaar en verdient een gelijkwaardige plaats in het onderwijs, waar zowel theorie als praktijk hand in hand gaan.

Bewustwording en trots: Techniekonderwijs en technische beroepen worden positief belicht, waardoor trots op het werken in de techniek ontstaat, en bewustwording wordt gecreëerd over het belang van techniek, zelfs op jonge leeftijd.

Concrete Impact en succesverhalen: Voor sommigen heeft de samenwerking concreet geleid tot bredere carrièrekansen, een uitgebreid netwerk en verrijking van kennis. Successen in robotica-onderwijs, zoals het Fieldlab Industrial Robotics, tonen tastbare resultaten.

Katalyserende rol van het Techniekpact: Techniekpact fungeerde als smeerolie, bracht publieke en private partijen samen en zette regionaal een duidelijk programma op.

Uitdaging in jongereninteresse: Het blijft een uitdaging om meer jongeren voor techniek te interesseren, waarbij aandacht voor bèta en vakmanschap structureel moet blijven.

Kritische noten en actiegerichtheid: Er zijn kritische geluiden over de behoefte aan meer concrete actie, duurzame oplossingen en betere verbinding van goed werkende initiatieven binnen het Techniekpact.

Van praten naar doen: Persoonlijke samenwerking resulteerde voor sommigen in meer dan alleen vergaderingen, met initiatieven zoals "Techniek Tastbaar" als concreet voorbeeld.

Efficiënt platform en regionale samenwerking: Het Techniekpact diende als een efficiënt platform om snel de juiste mensen te vinden, koers uit te stippelen en synergie te creëren.

Netwerkverbreding en delen van goede praktijken: Samenwerking resulteerde in een breder netwerk tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, waarbij goede praktijken uit andere regio's werden gedeeld.

Samengevat is de impact van 10 jaar Techniekpact is veelzijdig en toont een positieve ontwikkeling in netwerkvorming, bewustwording, concrete successen en samenwerking binnen de technieksector.