Thea Koster Foto: Liesbeth Dinnisen ©Techniekpact

Thea Koster

Sinds 20 mei 2019 is Thea Koster voorzitter van het Techniekpact. In haar rol als voorzitter wil ze dat heel Nederland van de projecten en samenwerkingsverbanden die binnen het Techniekpact worden uitgevoerd gaat profiteren.

Als voorzitter kreeg Thea Koster de opdracht van de ministeries EZK, OCW en SZW om een advies uit te brengen voor de toekomst van het Techniekpact. Dit advies heeft zij op 15 juni 2020 gepresenteerd op de Jaarconferentie.

De voorzittersrol vervult Thea Koster naast haar hoofdfunctie als lid van het College van Bestuur van het Deltion College in Zwolle. goed voor 17.000 studenten, waarvan 60 procent aan de techniekkant. Daarvoor was zij zeven jaar lang wethouder in de gemeente Leeuwarden. Naast infrastructuur had ze in haar portefeuille jeugdzorg en onderwijs. Ze begon haar loopbaan als bij het Europees Parlement als beleidsmedewerker van de EVP fractie en werkte een aantal jaar als organisatieadviseur voor de provincie Friesland.

2020.21.08 Let's Talk Business. Met Fabienne de Vries (l) en Thea Koster

In gesprek met Fabienne de Vries (Let's Talk Business)

Op 22 augustus 2020 was Thea Koster te gast bij bij Let’s Talk Business. En sprak daar  over de instroom van meisjes en migranten in technisch onderwijs, wat corona voor effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsmarkt, het belang van leven lang ontwikkelen en waarom het voor bedrijven heel interessant kan zijn hybride docenten in huis te hebben. Het interview is als podcast terug te luisteren. Zowel in het geheel als de vier interviewblokken afzonderlijk.

om deze video te bekijken.

31 mei 2021. De aftrap van de Dutch Technology Week 2021, het jaarlijkse feest van de technologie, was voor Techniekpact voorzitter Thea Koster. Zij benadrukte de noodzaak om meer aandacht te hebben voor de structurele tekorten in de technische sector. ‘Wetenschap en techniek moeten, vindt zij, in het hele onderwijs een vaste plek krijgen. Ook moet de vraag en de ontwikkelingen vanuit de sector centraal komen te staan in het technisch beroepsonderwijs. Om succesvol te zijn in de aanpak van techniekpromotie zijn samenwerking en regionale aanpak de sleutelwoorden.’ Hierover ging zij in gesprek met Lianne van den Wittenboer (projectleider Onderwijs, Brainport Development). 

Bijlages en downloads

Download
Advies Doorontwikkeling Techniekpact (2020)
Download
Oproep aan nieuwe kabinet (2021)