Home

Voorzitter Nationaal Techniekpact

Thea Koster

Sinds 20 mei 2019 is Thea Koster voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact. Zij vervult deze rol naast haar hoofdfunctie als lid van het College van Bestuur van het Deltion College in Zwolle. In haar rol als voorzitter wil ze dat heel Nederland van de projecten en samenwerkingsverbanden, die nu regionaal binnen het Techniekpact worden uitgevoerd, gaat profiteren.

Vanuit haar eerdere functie als wethouder kent Thea Koster de connecties tussen de regio's en Den Haag goed en door haar werk bij het Deltion College is zij nauw betrokken bij techniekopleidingen en de samenwerking met het bedrijfsleven. De aanstelling van Thea Koster valt samen met de volgende fase van het Techniekpact. Dankzij voormalig aanjager Doekle Terpstra staat het onderwerp hoog op de agenda.

De komende periode zal de nadruk liggen op het inzetten van de Techniekpact infrastructuur voor belangrijke beleidsagenda’s zoals het Klimaatakkoord, de energietransitie, circulaire economie en leven lang ontwikkelen. Het streven daarbij is te komen tot een samenhangend beleid en afgestemde acties en instrumenten, landelijk en regionaal, voor de arbeidsmarkt van technisch talent.

Sinds 2,5 jaar is Thea Koster bestuurder bij het Deltion College in Zwolle, goed voor 17.000 studenten, waarvan 60 procent aan de techniekkant. Daarvoor was zij zeven jaar lang wethouder in de gemeente Leeuwarden. Naast infrastructuur had ze in haar portefeuille jeugdzorg en onderwijs. Ze begon haar loopbaan als bij het Europees Parlement als beleidsmedewerker van de EVP fractie en werkte een aantal jaar als organisatieadviseur voor de provincie Friesland.

“Het Techniekpact werkt fantastisch als regionale aanpak, er is volop geëxperimenteerd en er worden mooie resultaten geboekt met de uitvoering van beleid en projecten. Maar nu is het tijd om deze initiatieven op te schalen naar grote structurele veranderingen. Ik wil de grote lijn ophalen en de meest effectieve maatregelen beschikbaar maken voor heel Nederland.”

updates van Thea Koster

Jaarlijkse update Monitor Techniekpact

Aantal mensen met technisch beroep ook dit jaar gegroeid, zorgen over...

Doorontwikkeling Techniekpact

‘Maak technologie en digitalisering tot verplicht onderdeel in elke...

Techniekhavo’s zijn populair

Wanneer leerlingen naar het vmbo gaan, zijn er vrij veel scholen waar zij...

Van regionale initiatieven naar landelijk...

Eind november verscheen het nieuwe 

ScienceMakers gehuldigd in bijzijn...

Vandaag zijn in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima 162...

Thea Koster nieuwe voorzitter Techniekpact

Vandaag is Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College...

Meer