iStock

Webinar: Subsidieregeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom

4 maart 2024
15:00 - 16:00
online

Afgelopen najaar was het eerste aanvraagtijdvak van de Regeling versterking aansluiting beroepsonderwijskolom. Deze regeling is bedoeld om aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo of havo-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren. Uitgangspunt moet een tekortsector zijn. 

De uitslag van de eerste aanvraagronde is recent online gezet. Hier zitten veel samenwerkingen op het gebied van ICT-onderwijs bij. Tussen 1 en 15 mei gaat de regeling weer open, op 4 maart vindt een informatiewebinar plaats. 

Info en aanmelden webinar

Over de regeling

Dit is één van de acties onder de pijler Verhogen instroom in bètatechnisch onderwijs uit het Actieplan Groene en Digitale Banen. OCW lichtte de regeling eerder kort toe.