Webinar 'Groen herstel': Waterstof

15 april 2021
online

Waterstof is als energiedrager één van de grote beloftes van een succesvolle energietransitie én van de Nederlandse economie. Jarenlang wordt hier al aan gewerkt, maar de vraag naar waterstof neemt plotseling een enorme vlucht. Om aan de grote vraag te kunnen (gaan) voldoen is het belangrijk om te versnellen. 

Daarom organiseren de Topsector Energie, Katapult, de SER, Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op donderdag 15 april -van 15.00 tot 16.30 uur - de webinar 'Groen herstel': Waterstof. 

In het webinar wordt onder meer stilgestaan bij vragen als 'Hoe realiseren we de benodigde (technologische) innovaties?' en 'Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende mensen beschikbaar zijn?'

Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is juist nu nog meer nodig om ontwikkeling vorm te geven.

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vind je in de uitnodiging, via onderstaande button. 

Meer informatie en aanmelden

Groen herstel

Dit interactieve webinar is de tweede in een reeks van 5 webinars over werken aan groen herstel vanuit publiekprivate samenwerkingen in het beroepsonderwijs.