Bron: Unsplash

PO Conferentie 2022

2 februari 2022
14:30 - 17:45
online

Op woensdag 2 februari 2022 vindt de derde PO Conferentie Regio Utrecht voor leraren, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers plaats. Tijdens deze online conferentie worden de laatste inzichten gedeeld uit onderzoek van kennisinstellingen en scholen. Het thema van deze PO conferentie is kansengelijkheid. 

Het event start met een keynote door Jantien Smit over meertaligheid in Wetenschaps- en techniekonderwijs, gevolgd door workshoprondes en posterpresentaties. Bij alle activiteiten wordt steeds de koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk.

Kosten
Deelname aan de conferentie kost 35 euro. Schoolbesturen en instellingen die deelnemen aan het PO Partnerschap, dragen de deelnamekosten van hun personeel. Dit zijn: Hogeschool Utrecht, KPOA, KSU, Marninx Academie, PCOU Willibrord, SPO Utrecht, Universiteit Utrecht.

Over de PO Conferentie
Tijdens de PO Conferentie ontmoeten leraren, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers uit de regio Utrecht elkaar. Er wordt kennis gedeeld over de laatste inzichten uit onderzoek dat wordt uitgevoerd op kennisinstellingen, en uit onderzoek dat wordt uitgevoerd op de school zelf (bijvoorbeeld in PLG’s, ontwikkelteams, werkplaatsen onderwijsonderzoek of R&D teams). Het onderzoek dat uitgangspunt is voor de workshops tijdens de conferentie verbindt theorie en praktijk. Ofwel omdat de onderzoeksvraag voortkomt uit de lespraktijk, ofwel omdat de theorie aan de dagelijkse gang van zaken in de klas wordt gekoppeld.

Meer info en aanmelden