Human Capital Agenda Energietransitie: de gecoördineerde aanpak voor Nederland

Kick-off event: Samen aan het werk voor de energietransitie

9 december 2022
14:00 - 16:00
Utrecht

De energietransitie is urgent en vraagt van iedereen een flinke inspanning. Daarom organiseren de Topsector Energie, GroenvermogenNL en Regieorgaan SIA op vrijdag 9 december 2022 het kick-off event "Samen aan het werk voor de energietransitie". Hier zullen zij gezamenlijk de aftrap geven voor een gecoördineerde aanpak voor de human capital agenda energietransitie. 

Het is zaak de krachten te bundelen. Een gecoördineerde aanpak waarbij de verschillende programma’s zoals de Nationale LLO-Katalysator, AiNed, Opschaling PPS-beroepsonderwijs, Just Transition Fund en de HCA’s van de topsectoren Chemie en HTSM met regionale overheden, scholen en het mkb optrekken met als gezamenlijk doel: voldoende opgeleid personeel om de energietransitie mogelijk te maken.

Meer informatie en inschrijven