©VHTO - Girls' Day 2023

Girls' Day 2025

10 april 2025
09:00 - 16:00
Nederland

Tijdens Girls’ Day op 10 april 2025 openen door heel Nederland bedrijven hun deuren om meiden van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken met bèta, techniek en IT. Wil je deelnemen aan Girls’ Day 2025? Meld je dan aan als bedrijf om een groep meiden te ontvangen of als school om jouw leerlingen op bedrijfsbezoek te laten gaan.

Technologie is niet weg te denken in onze maatschappij. Een baan in de technologische sector biedt een goed salaris, baanzekerheid en daarnaast staat de arbeidsmarkt te springen om nieuw talent. Bovendien is het belangrijk voor de samenleving dat nieuwe techniek en technologie wordt bedacht, ontworpen en gemaakt door een diverse groep makers.

Echter: het aandeel vrouwen in bèta, technisch en IT is momenteel slechts 16%. Ook missen werkgevers een enorme pool aan talent. Onderzoek wijst uit dat meiden al op vroege leeftijd een studie of beroep in bèta, techniek en IT uitsluiten. Dat komt door genderstereotiepe invloeden, een beperkt beeld van technische opleidingen en beroepen, weinig zelfvertrouwen in exacte vakken en het ontbreken van rolmodellen.

Daarom organiseert VHTO, expertisecentrum voor haar technologische ontwikkeling, jaarlijks Girls’ Day: een dag waarop meiden op een laagdrempelige en vooral leuke manier kennismaken met bèta, techniek en IT.

Meer informatie en aanmelden