Expeditie W&T 2022

1 juni 2022
14:30 - 18:30
De Gasfabriek in Deventer én online

Structureel aan de slag met wetenschap & technologie in het po en onderbouw vo

Onderwijs in wetenschap & technologie (W&T) stimuleert een onderzoekende en ontdekkende houding bij kinderen. Het helpt hen bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor de (digitale) wereld van morgen. Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om met W&T aan de slag te gaan, organiseren diverse partijen in Overijssel en Gelderland op 1 juni de conferentie ‘Expeditie W&T’.

Want, zo blijkt onder meer uit het afnemen van het W&T-Kompas bij scholen in Overijssel en Gelderland en uit andere consultaties, leraren hebben meer handvatten nodig om W&T structureel een plek te geven in het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarom organiseren TechYourFuture (TYF), de Kenniscentra Wetenschap en Technologie in Gelderland en Overijssel (KWTG en KWTO) en SLO, het landelijk expertisecentrum voor het onderwijscurriculum, deze conferentie. Tijdens de bijeenkomst ontdekken deelnemers hoe je vanuit doelen werkt en hoe je W&T integreert met andere vakken.

Om zoveel mogelijk scholen in beide provincies èn in de rest van Nederland gelegenheid te bieden deel te nemen, vindt de conferentie zowel fysiek als online plaats. De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen dit kennisevenement.

Pedro de Bruyckere, onderzoeker, pedagoog en spreker verzorgt de keynote. Hij doorprikt hardnekkige mythes in het onderwijs en laat zijn licht schijnen over nut en noodzaak van Wetenschap & Technologie in het onderwijs. Vervolgens hebben deelnemers keuze uit maar liefst 8 fysieke workshops of 4 online workshops.

De conferentie is bedoeld voor leerkrachten, W&T coördinatoren en directeuren in het basisonderwijs, betrokkenen bij Sterk Techniek Onderwijs (STO) en bij techniekonderwijs in de onderbouw van het voorgezet onderwijs en anderen die een link hebben met W&T in het onderwijs. Reserveer 1 juni in de agenda en kom naar De Gasfabriek in Deventer. De inloop is vanaf 14.30 uur en de afsluiting rond 18.30 uur.

Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden, vind je via de website van TechYourFuture. Klik hiervoor onderstaande button aan. 

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar g.venneman@kwto.nl.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Bijlages en downloads

Download
Informatieflyer conferentie Expeditie W&T - 1 juni 2022