iStock

Deadline indienen subsidieaanvraag “versterking aansluiting beroepsonderwijskolom”

31 mei 2024
17:00 - 17:00
online

Mooie kans voor o.a. techniekopleidingen en samenwerkingsverbanden die bezig zijn – of dit willen oppakken - met het ontwikkelen en uitvoeren van een doorlopende leerlijn. De subsidieregeling “versterking aansluiting beroepsonderwijskolom” is op 1 mei 2024 weer opengesteld. Aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2024 worden ingediend. 

Een goede aansluiting tussen opleidingen en onderwijssoorten in het beroepsonderwijs is belangrijk zodat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onnodige drempels zorgen voor stress en onvrede en soms tot uitval of studiewissel die voorkomen had kunnen worden.

Met deze regeling wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vmbo/havo-, mbo- en hbo- instellingen stimuleren om onderwijsprogramma’s zo af te stemmen dat deze naadloos op elkaar gaan aansluiten. Zodat studenten die verwant doorstromen geen drempels ervaren. De focus ligt bij opleidingen voor beroepen in de tekortsectoren (zoals bijv. techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang) en waarin studenten drempels ervaren.

Kijk hier voor meer info over de regeling, de voorwaarden en hoe aan te vragen.

Deze subsidieregeling is één van de acties onder de pijler Verhogen instroom in bètatechnisch onderwijs uit het Actieplan Groene en Digitale Banen. OCW lichtte de regeling eerder kort toe, dit lees je hier.

Als er na deze ronde nog budget beschikbaar is, kun je van 15 augustus tot en met 15 september subsidie aanvragen voor een tweede aansluitende opleidingsroute.