Unsplash+

Deadline indienen subsidieaanvraag "Expeditieregeling 2024"

21 juni 2024
09:00 - 17:00
online

Samenwerkingsverbanden die duurzame inzetbaarheid (DI) en leven lang ontwikkelen (LLO) naar een hoger niveau willen tillen, kunnen vanaf 27 mei 2024 een aanvraag indienen voor de Expeditie-regeling. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 21 juni 2024. In totaal is er voor dit aanvraagtijdvak € 18,5 miljoen beschikbaar.

Met deze regeling wil de overheid stimuleren dat bestaande kennis op het gebied DI of LLO wordt doorontwikkeld. Het doel is dat maatregelen die werken beter en vaker kunnen worden toegepast door andere sectoren, bedrijven of organisaties. Het kan daarbij gaan om bestaande wetenschappelijk kennis, of kennis uit de praktijk.

Kijk hier voor meer info over de regeling, de voorwaarden en hoe aan te vragen. Ook vind je op deze pagina welke projecten in 2022 gestart zijn.

Deze subsidieregeling draagt bij aan pijler 2 uit het Actieplan Groene en Digitale Banen: Het behoud en vergroten van de instroom in de bètatechnische arbeidsmarkt.