Bron: Unsplash

Capture The Flag competitie

1 februari 2022
online

De Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht organiseren van 1 tot en met 3 februari 2022 de tweede editie van de Nationale Capture The Flag (CTF) Scholencompetitie. Tijdens deze competitie kunnen scholieren laten zien wie de beste cybersecurity vaardigheden heeft. De wedstrijd wordt geheel online gehouden op de Joint Cyber Range, een virtuele leeromgeving voor het leren van cybersecurity vaardigheden.

De wedstrijd is toegankelijk voor scholieren van alle scholen in Nederland, van po tot wo. Inschrijven kan tot 25 januari 2022.

Wat is een cyberrange?
Een cyberrange is een virtuele omgeving waar praktische offensieve en defensieve cybersecurity vaardigheden kunnen worden aangeleerd. In het bedrijfsleven is dit een veel gebruikte voorziening om cybersecurity specialisten in realistische scenario’s te laten oefenen met essentiële cybersecurity vaardigheden, zodat zij kwetsbaarheden in hun netwerksystemen leren herkennen. Ook overheden (denk aan defensie) en onderwijsinstellingen in het buitenland werken met een cyberrange.

Krachten bundelen in nationaal platform
In Nederland is nog geen nationaal platform voor het hoger onderwijs op het gebied van cybersecurity. Het aanleren van cyber- en cloudsecurity vaardigheden wordt daarom vooral binnen de eigen instelling vormgegeven. Binnen iedere ICT-onderwijs-instelling is expertise aanwezig, maar op het gebied van cybersecurity en cyberweerbaarheid zou nieuwe kennis nog meer gedeeld kunnen worden. Daarnaast is het onderhouden van een lokaal gehoste cyberrange erg arbeidsintensief -  in de Joint Cyber Range NL kunnen de krachten worden gebundeld. Iedere betrokken ICT-onderwijsinstelling brengt capaciteit en specifieke kennis mee, waardoor cybersecurityonderwijs in Nederland up-to-date kan blijven en tot een hoog niveau wordt getild. Uitgangspunt is een nationaal platform voor en door hogescholen. 

MEER INFORMATIE

Jointcyberrange.nl is de nationale faciliteit voor cyber security onderwijs en onderzoek in Nederland, ontwikkeld door en voor het hoger- en beroepsonderwijs. Hét platform voor cybersecurity onderwijs en onderzoek door Dr. Peter van Eijk (Hogeschool Utrecht, ICT Institute) en Daniël Meinsma (Haagse Hogeschool, HBO-ICT).